Om

Kapitalinvesteringar.bloggo.nu är en oberoende blogg som bevakar aktuella företagsinvesteringar. Vilka bolag väljer investmentbolag, riskkapitalister, privata investerare och crowdfundare att satsa på. Vår huvudsakliga fokus är att följa upp kapitalinvesteringar gjorda i startups och techblog.¨

Teknik

Den här bloggen skapades via leverantören bloggo.nu

Börja blogga!
Börja blogga på 2 minuter.
Allt är på svenska.
Börja blogga här!

Krisande Odd Molly sätter hoppet till licensmodell

Klädföretaget Odd Molly har länge brottas med att skapa lönsamhet i verksamheten, under 2018 sjönk omsättningen med 85 miljoner kronor under helåret (347 miljoner kronor) jämfört med 2017 då omsättningen låg på 432 miljoner kronor. Trots den negativa trenden vägrar klädbolaget att se negativt på framtiden, istället har man tillsatt ny företagsledning och implementerat ett åtgärdsprogram med målsättning att expandera internationellt och nå fler kunder via digitala kanaler.

Fysiska butiker stängs – ersätts med licensmodell

Under 2018/2019 har flera Odd Molly butiker stängts ner i Sverige för att dra ner på företagskostnaderna med 50 miljoner kronor på årsbasis. Istället för fysiska butiker hoppas man att det nya licenskonceptet skall kunna förbättra marknadens kännedom om varumärket och på sikt öka försäljningen. Tanken är att licenstagarna skall kunna erhålla provision på försäljningar som görs via webbutiken på OddMolly.com, det handlar med andra ord om en slags partnermarknadsföring där samarbetsparters marknadsför Odd Mollys egen e-handel.   

Utsikterna efter första halvåret 2019

I fredags kom rapporten för andra kvartalet 2019 och där redovisar Odd Molly ett resultat efter skatt på -19,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (-10,3). Nettoomsättningen uppgick till 62,7 miljoner kronor (76,3), en minskning med 18 procent.

Samtidigt uttalar sig bolagets vd Jennie Högstedt Björk i rapporten på följande vis:

"När vi stänger det andra kvartalet kan vi konstatera tre saker. Förändringsarbetet löper på enligt plan, vi tar fortsatta steg i omvandlingen till licensmodell på våra utländska marknader och allra mest glädjande är att vi börjar se tydliga positiva effekter från åtgärdsprogrammet i vår egen detaljhandelsverksamhet där lönsamheten ökar. Totalt genomför Odd Molly besparingsåtgärder som kommer sänka driftskostnaderna med omkring 75 miljoner kronor på helårsbasis med full effekt under 2020"

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Ökat intresse för feministisk investering

Robecosam är ett globalt investmentbolag och bland de första fondförvaltarna att satsa på företag och projekt som främjar ett hållbart samhälle. En del av deras satsningar handlar om att investera i jämställda företag, detta gör man inte primärt som ett politiskt ställningstagande eller för att man vill påverka affärsvärlden i en viss riktning, det främsta skälet är istället att jämställdhet tycks främja lönsamheten inom företag.

Svenska Kinnevik väljer nu att gå ett steg längre och beslutade nyligen att avsätta 10% av bolagets investeringar till kvinnoledda bolag. Samtidigt beslutade Kinnevik även att minst 40 procent av ledningsgruppen inklusive investerings- och finansteam skall utgöras av det ”underrepresenterade könet”. Detta är en unik riktad satsning på att omforma och modernisera Kinneviks företagskultur med tydliga feministiska förtecken. 


Det är egentligen inte speciellt förvånande att fler företag i framtiden kommer ledas av just kvinnor, i Europa presterar nämligen kvinnor som grupp betydlig bättre än männen inom skola och utbildning, detta kombinerat med en förändrad syn på könsrollerna, kommer sannolikt förändra demografin inom ledningsgrupper och bolagsstyrelser i varje fall i västvärlden.  

Ett företags livscykel och dess kapitalbehov

1. Uppstart av företag (Uppstartskapital)
2. Tillväxt och utveckling (Forskning- & tillväxtkapital)
3. Inbromsning - lägre tillväxt (Ägarspridning)
4. Stagnation och nedgång (Företagshypotek/Emissionslikvid)
5.  Förfall (Kriskapital & nödlån)

Vilka val som görs av företagsledningen vid punkt 3 avgör i hög grad företagets fortsatta livscykel, om inget görs kommer verksamheten sannolikt att böja förfallet mot en oudviklig undergång. Väljer man däremot att ta in nya ägare eller ett nytt ledarskap kan företaget utvecklas i motsatt riktning.

0 kommentarer | Skriv en kommentar

AI-bluffen - lockar investerare med löfte om artificiell intelligens

I veckan släpptes något av en nyhetsbomb, en ny undersökning avslöjar att upp emot 40 procent av alla Europeiska  AI-startups inte sysslar med AI. Det kan vara ett simpelt trick för att säkra företagskapital.

Det är betydligt lättare öfr techbolag inom Artificiell intelligens - AI att locka investerare till sina finansieringsrundor. Londonbaserade investmentbolaget MMC Venture genomförde en undersökning där 2 830 AI-startups i Europa ingick, resultatet visade att AI-bolag i snitt drar in ca 15 procent mer jämfört med andra mjukvarubolag. 8% av alla starups som fick investeringskapital förra året säger sig syssla med AI en ökning med 5% enheter från året innan. Uppenbarligen upptäcker allt fler att investerare dras till AI-teknik.

AI-bluffen

MMC Ventures undersökning avslöjar att uppskattningvis 40% (1132 av 2 830) de bolag som ingick i studien inte använder AI i sin verksamhet. Det var emellertid flera företag som planerade att utveckla programvaror som använder AI och maskininlärning, men dessa mjukvaror hade i de flesta fall ännu inte skapats eller ens påbörjats.

Taggat med: 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Investera i Sprinke Group emission - majoritetsägare i Raise Reach

Sprinkle Group är ett fintechblog med tentaklerna spretandes över flera intressanta affärsområden med god potential. Just nu pågår en emission inför noteringen på Frankfurtbörsen (FSE) genom ett omvänt förvärv. Expertis i form av investmentbanker anser att det är gynsamt att investera redan nu jämfört med den kommande noteringskurs. 

Vad gör Sprinkle? 

Sprinkle är arbetar med ett helt eget "ekosystem" bestående utav investeringsplattformen Raisereach för alternativa investeringar, E-pengar institut och blockchainteknologi. Raise Reach är en crowdfunding plattform, för enskilda projekt/företag, fastighetsinvesteringar samt emissioner.

 

 

0 kommentarer | Skriv en kommentar

Äldre inlägg